hosting un hostinga pakalpojumi it support un it atbalsts web design un web dizains video surveillance un video noverosana

ERP un Web programmas

Web Dizains » ERP un Web programmas

  • ERP sistemas
    ERP sistemas

ERP (angļu val.: Enterprise Resource Planninguzņēmuma resursu plānošana) — ražotnes un operāciju integrācijas organizatoriskā stratēģija, darba resursu, finanšu menedžmenta un aktīvu vadība, kas ir orientēta uz uzņēmuma resursu nepārtrauktu balansēšanu un optimizāciju ar specializētas integrētas lietišķas programmatūras pakotnes palīdzību, kura nodrošina kopīgo datu un procesu modeli visām darbību sfērām. ERP - sistēma – definēta programmu pakotne, kas realizē ERP stratēģiju.

Moduļu organizācijas princips ļauj ieviest ERP – sistēmas secīgi, pārvadot ekspluatācijā vienu vai vairākus funkcionālus moduļus katrā solī, kā arī izvēlēties tikai tos moduļus, kuri ir aktuāli organizācijai. Pie tam, ERP – sistēmu modularitāte ļauj būvēt lēmumus uz vairāku ERP – sistēmu bāzes, izvēloties no katras sistēmas labākos moduļus savā klasē ( angļu val.: best-of-breed). Sadalījums pa moduļiem un to grupēšana ir dažāda, bet lielākai piegādātāju daļai eksistē sekojošas galvenās moduļu grupas: finanses, personāls, operācijas.